Аналгин

Аналгин® 500mg/ml перорални капки, разтвор

Информация за специалисти

Аналгин® перорални капки – Бързодействащ, с индивидуално дозиране
 • По-бързо действие от таблетните форми
 • Подходящ за деца
 • В опаковка за точно дозиране

В 1 ml перорални капки (20 капки) се съдържа активно вещество метамизол натрий 500 mg.

Аналгин

Аналгин® перорални капки - Фармакологични свойства

Информация за специалисти

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ на Аналгин® 500 mg/ml перорални капки

Фармакологични свойства на Аналгин® 500 mg/ml перорални капки

 • Метамизол е ненаркотичен аналгетик с изразено аналгетично и антипиретично действие.
 • Основният механизъм на действие на метамизол е потискане на простагландиновата синтеза по пътя на инхибиране на циклооксигеназата.
 • Метамизол стимулира освобождаването на бета-ендорфини, понижава нивото на ендогенните пирогени и повлиява директно терморегулаторния център в хипоталамуса. (фиг.1)
 • Метамизол е ефективен (самостоятелно или в лекарствени комбинации) не само при болки от периферията (ноцирецепторите), но и при висцерални болки. Притежава известно спазмолитично действие.(8)
Качествен и количествен състав на Метамизол

ЗА РАЗЛИКА

от нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) метамизол в препоръчаните дози: (5-1)

1) не дразни стомашната лигавица;

2) не предизвиква кървене от гастроинтестиналния тракт;

повлиява в по-малка степен тромбоцитната агрегация

В СРАВНЕНИЕ

с наркотичните аналгетици, метамизол:(5)

1) не потиска центъра на дишане;

2) не повлиява чревната перисталтика;

3) не предизвиква констипация;

4) не Води до привикване и пристрастяване.

Аналгин

Аналгин® перорални капки - Състав и резорбция

Информация за специалисти

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ на Аналгин® 500 mg/ml перорални капки

Резорбция

След перорално приложение метамизол се хидролизира в стамашно-чревния тракт. Активните метаболити са 4-метил-амино-антипирин (МАА) и 4-амино-антипирин (АА). МАА се характеризира с бърза и пълна резорбция. Храната не повлиява фармакокинетиката на метамизол.

При сравнително проучване на биоеквивалентност при приложение на метамизол твърда лекарствена форма, метамизол перорален разтвор (приет перорално) и метамизол ампули (приложени интрамускулно) се установява, че максимална плазмена концентрация се постига най-бързо и бионаличността на МАА е най- висока при пероралния р-р.(3)

Аналгин

Аналгин® перорални капки - Показания

Информация за специалисти

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ на Аналгин® 500 mg/ml перорални капки

Аналгин® 500 mg/ml перорални капки се препоръчва като антипиретично средство в комплексната терапия на различни състояния, съпроводени с висока температура, неповлияваща се от друга терапия.(1)

При сравнение на антипиретичния ефект на метамизол, парацетамол и ибупрофен при деца, температурата се нормализира сигнификантно по-бързо при използване на метамизол и ибупрофен (респективно 82% и 78%) и хиперпирексията остава сигнификантно по-висока при децата лекувани с парацетамол (68%, Р=0.004). Трите лекарствени продукта имат сравними профили на поносимост, но метамизол е с най-продължително действие.(4)

Аналгин® 500 mg/ml перорални капки се препоръчва за повлияване на умерено до силно изразени болки от различен произход, като:

Метамизол има по-бързо настъпващо и по- продължително температуропонижаващо действие от Парацетамол и Ибупрофен - при 82% от лекуваните с метамизол деца.

Предимства
 • главоболие
 • зъбобол
 • невралгии
 • неврити
 • миалгии
 • травми
 • изгаряния
 • постоперативни болки
 • фантомни болки
 • дисменорея
 • болки при онкологични заболявания
 • бъбречни и жлъчни колики.

(1) КХП Аналгин® 500 mg/ml перорални капки, разтвор 20 ml sol. 500 mg/ml - 20 ml - януари 2013 г.

Аналгин

Аналгин® перорални капки - Дозировка и приложение

Информация за специалисти

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ на Аналгин® 500 mg/ml перорални капки
Дозировка и начин на приложение

Дозировката на Аналгин капки зависи от силата на болката или степента на повишение на температурата, както и от индивидуалната чувствителност към метамизол.

Препоръчва се следната схема на дозиране, базирана на съдържанието - 20 капки в 1 ml разтвор, определената доза може да се прилага 2-3 пъти дневно.

Телесно тегло/възраст

Еднократна доза (капки)

Еднократна доза (mg)

Максимална дневна доза (капки)

Максимална дневна доза (mg)

Кърмачета 5-8 kg (3-11 месеца)

2-4

50-120 mg

до 12

300 mg

Деца 9-15 kg (1-3 години)

3-10

75-250 mg

до 30

750 mg

Деца 16-23 kg (4-6 години)

5-15

125-375 mg

до 45

1125 mg

Деца 24-30 kg (7-9 години)

8-20

200-500 mg

до 60

1500 mg

Деца 31-45 kg (10-12 години)

10-30

250-750 mg

до 90

2250 mg

Деца 46-53 kg (13-14 години)

15-35

375-875 mg

до 105

2625 mg

Възрастни и деца над 15 години

20-40

500-1000 mg

до 120

3000 mg

Новородени под 3 месеца или под 5 kg телесно тегло

Аналгин® перорални капки не трябва да се прилага при новородени и кърмачета до първите 3 месеца след раждане или при телесно тегло под 5 kg, ако това не е абсолютно наложително, поради липса на достатъчно клиничен опит.

Бременност и кърмене - не се прилага

Начин на приложение и продължителност на лечението

Аналгин® перорални капки се приема с достатъчно количество течност. Лечението с метамизол не трябва да продължава повече от 3 до 5 дни, употребата му за по-продължителен период от време или в по-високи дози е възможно само след консултация с лекуващия лекар.

Аналгин

Аналгин® перорални капки - Противопоказания и НЛР

Информация за специалисти

Противопоказания

Свръхчувствителност към метамизол или към някое от помощните вещества, към други пиразолонови производни, остра чернодробна порфирия; глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност; тежки чернодробни и/или бъбречни заболявания; заболявания на хематопоетичната система, бременност и кърмене; новородени под 3 месеца или под 5 kg телесно тегло.

Нежелани лекарствени реакции

Нежелани лекарствени реакции

Нарушения на кръвта и лимфната система - рядко (>=1/10,000 to <1/1,000) - левкопения, много рядко (<1/10,000) -агранулоцитоза, тромбоцитопения, хемолитична анемия, апластична анемия.

Нарушения на имунната система - нечести (>=1/1,000 to <1/100) - фиксирана лекарствена екзантема. Редки ((>=1/10,000 to <1/1,000): макулопапулозен обрив, анафилактични или анафилактоидни реакции. По-леките реакции се манифестират с типични реакции на кожата и лигавицата (напр. сърбеж, парене, зачервяване, уртикария, отоци), диспнея и гастроинтестинални оплаквания. Много редки (<1/10,000): астматичен пристъп (при пациенти с аналгетична астма); Stevens-Johnson- или Lyell-синдром; циркулаторен шок. Сърдечно­съдови нарушения - не често ((>=1/1,000 to <1/100) - палпитации, тахикардия, цианоза, хипотония. Стомашно-чревни нарушения - гадене, повръщане, коремни болки и дискомфорт, в редки случаи улцерации и кървене. Нарушения на бъбреците и пикочните пътища рядко ((>=1/10,000 to <1/1,000) - протеинурия, олигурия, анурия, полиурия, интерстициален нефрит.

Нежелани лекарствени реакции - профил на фармакологична безопасност

При използване на метамизол, както и при другите пиразолонови производни, са наблюдавани случаи на агранулоцитоза. В независимо епидемиологично проучване за оценка на риска от развитие на агранулоцитоза и апластична анемия в 7 страни (International Agranulocytosis and Aplastic Anemia Study - IAAAS), заключението е, че рискът от приложението на метамизол е много нисък. В последващи проучвания е установено, че не всички случаи на агранулоцитоза са следствие от употребата на метамизол.(1)

(1) Montane, E. et al. Epidemiology of aplastic anemia: a prospective multicenter study. Hematologica 2008, Apr; 93 (4); 518-523

Аналгин

Аналгин® перорални капки - Референции

Информация за специалисти

1) Wong A, Reappraisal of Antipyretic and Analgesic Drugs WHO Pharmaceuticals Newsletter No. 1,2002.

2) Aguilera C, Arnau JM, Banos JE, Laporte JR. Management of postoperative pain in abdominal surgery in Spain. A multicentre drug utilization study. Br Clin Phannaco/1999; 47: 667-673.

3) Artaza M, Bioavailability of two metamizole (dipyrone) solutions as single doses of 2 g versus metamizole capsules International Journal of Clinical Phannacology and Therapeutics. Vol. 40 - No. 712002 (322-326) 4, 2

4) Wong A, Antipyretic effects of dipyrone versus ibuprofen versus acetaminophen in children: results of a multinational, randomized,modified double blind study. Clin Pediatr 2001; 40: 313-324.

5) КХП Аналгин® 500 mg/ml перорални kanku, разтВор 20 ml sol. 500 mg/ml - 20 ml - януари 2013 г.

6) www.МениджърNews.com

8) GrafFy, et al. Effects of parecoxib and dipyrone undergoing menisrectomy: a double-blind, randomized, parallel-group study. Clin Ther. 2007; 29 (3): 438-47

Аналгин

Аналгин® перорални капки - КХП

Информация за специалисти

Изтегли КХП

Аналгин

Аналгин® перорални капки - Рекламна брошура

Информация за специалисти

Изтегли рекламната брошура
 • Метамизолът подпомага отделянето на хормона на щастието

  Метамизолът подпомага отделянето на хормона на щастието

  Важен аспект в механизма на действие на метамизол е, че засилва освобождаването на бета-ендорфин и енкефалини.

 • Не уврежда стомашната лигавица

  Не уврежда стомашната лигавица

  Установеното благоприятно съотношение между полза, риск и стойност на лечението с метамизол (Аналгин®) го определя като особенно перспективно обезболяващо средство в клиничната практика в България.

 • Блокира възпалителните процеси в организма

  Блокира възпалителните процеси в организма

  Досега се смяташе, че метамизолът има основно мощно обезболяващо и температуропонижаващо действие, а сега се откри, че действа противовъзпалително и психостимулиращо

При сравнение на температуропонижаващия ефект при деца, метамизол има по-бързо настъпващо и по-продължително температуропонижаващо действие при 82% от случаите в сравнение с парацетамол (68%) и ибупрофен (72%).

Метамизол

Ибупрофен

Парацетамол